Skip to content

Shuttle and Services : รถรับ-ส่ง และ บริการฝากกระเป๋า

  • by

𝗔𝗜𝗔 𝗢𝗡𝗘 𝗕𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟 – 𝙅𝙤𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮

Shuttle and Services
อย่าลืม!! จองรถบริการกันนะคร้าบ
รายละเอียดเรื่องรถรับ-ส่ง และ บริการฝากกระเป๋า
สำหรับรถรับส่ง เรามีบริการ 2 สาย นั่นคือ
🔸🚌 สาย B1
สำหรับนักกีฬาระยะ AOB100
เส้นทาง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ – ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง
มีบริการ 2 วัน วันละรอบนะครับ
คือ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 17:00น หรือ
เช้าวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม เวลา 02:30น.
และ
🔹🚌สาย B2
สำหรับนักกีฬาระยะ AOB50
เส้นทาง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ – วัดน้ำบ่อหลวง
โดยรายละเอียดรอบเวลา และ ราคา ค่าบริการ สามารถติดตามได้ในโพสนี้เลยนะครับ
สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
สำหรับบริการ ฝากกระเป๋า (LEFT LUGGAGE SERVICE)
เพื่อมารอเพื่อนๆที่เส้นชัย
จะมีให้บริการ ณ จุดปล่อยตัวทั้ง 2 จุดนะครับ
สามารถเตรียมไปใช้บริการกันได้เลยครับ
=======
𝗔𝗜𝗔 𝗢𝗡𝗘 𝗕𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟 – 𝙅𝙤𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮
จัดขึ้นในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 สมัครได้ทาง www.aiaonebilliontrail.run
=======