Skip to content

Uncategorized

แนะนำ “ทีม”

ช่วงแนะนำ”ทีม” Team#PanyaRunning ทีมชายล้วน ระยะ AOB100 มาพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า “พร้อมหรือเปล่าไม่รู้! แต่ สมัครเรียบร้อย ” Team#𝘽𝙪𝙖𝙩𝙝𝙖 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙮 ทีมชายล้วน ระยะ AOB100 พี่หลอ พี่นัทพี่อาร์มพี่จอร์จ 4 ยอดกุมาร ตัวแทนหมู่บ้านบัวท่า