Skip to content

COURSE MAP

อุปกรณ์บังคับ

อุปกรณ์บังคับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องถือเป็นสัมภาระสำคัญและพกพา – ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมขาดอุปกรณ์บังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจและเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่มีข้อแม้ และถือเป็นสิ้นสุด

อุปกรณ์บังคับ ระยะ AOB10

AIA One Billion trail เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

เอไอเอจึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลประเภททีม 4 คน พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน สนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับประเทศที่มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และอยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยมายาวนาน