Skip to content

กำหนดการ
2024 AIA ONE BILLION TRAIL

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567

สถานที่:ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
Google map: https://goo.gl/maps/YkBCPLQrJzmEYJed6

เวลา

รายละเอียด

10:00 - 20:00

ทุกระยะ: ลงทะเบียน รับหมายเลข และเสื้อที่ระลึก

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

สถานที่: ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง
Google map: https://goo.gl/maps/GbvTgcDdDsNzcmsw8

เวลา

รายละเอียด

04:00 - 06:00

ระยะ AOB100: รับฝาก Special need bags

06:00

ปล่อยตัว ระยะ AOB100
(กรุณามา Check in ก่อนปล่อยตัว 15 นาที)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

สถานที่:ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
Google map: https://goo.gl/maps/YkBCPLQrJzmEYJed6

เวลา

รายละเอียด

07:00

ปล่อยตัว ระยะ AOB25
(กรุณามา Check in ก่อนปล่อยตัว 15 นาที)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

สถานที่: วัดน้ำบ่อหลวง (วัดวนาราม)
Google map: https://goo.gl/maps/DYsxNx81UtyRKkMS6

เวลา

รายละเอียด

08:00

ปล่อยตัว ระยะ AOB50
(กรุณามา Check in ก่อนปล่อยตัว 15 นาที)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

สถานที่:ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ Google map: https://goo.gl/maps/YkBCPLQrJzmEYJed6

เวลา

รายละเอียด

14:00 - 18:00

AOB10: ลงทะเบียน รับหมายเลข และเสื้อที่ระลึก

17:00

AOB25: ตัดตัวที่เส้นชัย

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567

สถานที่:ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
Google map: https://goo.gl/maps/YkBCPLQrJzmEYJed6

เวลา

รายละเอียด

01:00

AOB50: ตัดตัวที่เส้นชัย

07:00

ปล่อยตัว ระยะ AOB10
(กรุณามา Check in ก่อนปล่อยตัว 15 นาที)

08:00 - 18:00

AOB100: รับ Special need bags คืน

11:00

AOB10: ตัดตัวที่เส้นชัย

11:30

ทุกระยะ: มอบรางวัล

18:00

AOB100: ตัดตัวที่เส้นชัย

AIA One Billion trail เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

เอไอเอจึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลประเภททีม 4 คน พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน สนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับประเทศที่มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และอยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยมายาวนาน