Skip to content

การรับหมายเลขนักกีฬา

  • by
𝗔𝗜𝗔 𝗢𝗡𝗘 𝗕𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟 – 𝙅𝙤𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮
Bib Collection การรับหมายเลขนักกีฬา
🔸สำหรับ AOB100 AOB50 AOB25
สมาชิกในทีม กรุณารับหมายเลขนักกีฬาด้วยตนเอง
*ไม่สามารถรับแทนสมาชิกท่านอื่นในทีมได้*
เอกสารที่ต้องเตรียม
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ตเดินทาง
– AOB Express
– อุปกรณ์ที่บังคับ ผ้าห่มฉุกเฉิน เฉพาะระยะ AOB100, AOB50
🔸สำหรับ AOB10
กัปตันทีม หรือ ตัวแทนทีมสามารถ
รับหมายเลขนักกีฬาแทนสมาชิกในทีมได้
·ในกรณี รับด้วยตนเอง·
เอกสารที่ต้องเตรียม
– บัตรประจำตัวประชาชน
– AOB Express
·ในกรณี ฝากคนอื่นรับแทน·
ขอเตรียมเอกสารให้ผู้รับแทนดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
– AOB Express ของผู้สมัคร
โดยเพื่อนๆสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับ AOB Express ได้แล้ววันนี้ ทาง https://www.aiaonebilliontrail.run/
เตรียมเอกสาร หลักฐาน และอุปกรณ์ให้พร้อม รับรอบรอง รับบิบรวดเร็วว่องไวแน่นอน!